English
water
Strategisch

Strategie staat aan de basis van iedere bedrijfsvoering. Strategisch leiderschap ontwikkelt lange termijn plannen voor het bereiken van de bedrijfsdoelen, creëert overzicht, voert analyses uit en bewaakt de voortgang. Dat vraagt om inzicht in de markt en de eigen bedrijfsontwikkelingen. Van bedrijven die meerdere producten en diensten aanbieden worden vaak verschillende strategieën gevraagd, in overeenstemming met de overkoepelende missie en visie.

Strategische kerntaken zijn daarnaast het tijdig identificeren van nieuwe mogelijkheden, het beheersen van risico en het anticiperen op (veranderende) internationale wet- en regelgeving.

Newboard Recruitment Services heeft jarenlange ervaring in het vinden van het juiste strategisch leiderschap in telecommunicatie & ICT, medische technologie and consumenten goederen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van successvolle plaatsingen in strategie (alfabetisch)

  • Business Manager Network Build
  • Director Cardio-Vascular Care Cycle
  • European Education Director
  • Market Development Manager
  • Quality & Regulatory Director
  • Quality & Regulatory Vice President
Strategisch