English
water
Ons proces

Waar het gaat om Direct Search heeft Newboard Recruitment Services heeft een duidelijk proces, verdeeld in drie hoofdfasen:

  1. Strategie ontwikkeling
    Iedere opdracht begint met het in kaart brengen van de positie, de bedrijfscultuur en alle andere invloeden op de search. Vervolgens schrijven wij een voorstel met daarin de zoekstrategie, een profiel van het bedrijf, de positie, de verantwoordelijkheden, doelen en gevraagde kerncompetenties. Dit voorstel dient vervolgens als basis voor het bepalen van de geschiktheid van de kandidaten.


  2. Search en identificatie
    Op basis van de ontwikkelde zoekstrategie brengt Newboard actief gekwalificeerde kandidaten in kaart. Voordat enige kandidaat aan een cliënt wordt voorgesteld wordt deze persoonlijk en competentiegericht geïnterviewd om te bepalen of de kandidaat voldoet aan de positiespecificaties en past binnen de cultuurschets. Is de kandidaat geschikt en geïnteresseerd, dan wordt de kandidaat in een vertrouwelijk rapport aan de cliënt gepresenteerd.


  3. Selectie
    In de laatste fase van het proces worden de passende kandidaten met cliënt besproken en het uiteindelijke selectieproces ondersteund waar nodig. Kandidaten die niet gekozen zijn worden natuurlijk zo snel mogelijk geïnformeerd. Na vervulling van een positie neemt Newboard graag een tevredenheidonderzoek af.